DNA generator

Det kan være svært at beskrive ens virksomheds DNA, når man møder et tomt tekstfelt. Det er dog vigtigt at kunne sætte ord på jeres DNA – især i en rekrutteringsproces. Det øger nemlig sandsynligheden for at ansætte den rigtige. Vi har derfor udarbejdet en DNA-tekst-generator, som hjælper jer med at beskrive jeres virksomheds DNA. Du skal blot udfylde en multiple-choice med 33 spørgsmål om, hvordan jeres virksomhed er. De 33 spørgsmål svarer på de typiske spørgsmål, som en kandidat stiller i en rekrutteringsproces. Det hjælper derfor os med at afstemme et potentialt match med en kandidat.

Baggrunden for DNA-generatoren

Siden Statum startede, har vi håndteret rekrutteringer i flere forskellige firmaer. Vi har faciliteret mere end 1.000 kontakter mellem virksomheder og mennesker. Vi har på baggrund af det, fundet frem til de spørgsmål en kandidat har brug for at få besvaret, for at vurdere om de kan se sig selv arbejde i en pågældende virksomhed.

Vi fandt samtidig ud af, at de fleste virksomheder har svært ved, at sætte ord på de spørgsmål, som kandidaten havde brug for at få besvaret. Vi brugte derfor lang tid på at få beskrevet vores samarbejdspartneres DNA, og derfor lang tid på at forklare det til hver enkelt kandidat.

Vores digitale mindset, så en mulighed for at digitalisere processen og derved spare dyrebar tid for vores recruiters. Resultatet blev en tekst-generator, som ikke bare hjælper vores samarbejdspartnere med at beskrive deres DNA, men som også sparer os vigtig tid i screeningsprocessen af potentielle kandidater. 

Jeres DNA består af otte kategorier

Vi spørger ind til otte overordnede kategorier for at identificere jeres DNA.

1. Goder og sociale arrangementer

Pension er vigtigt for nogen, og fredagsbar er vigtigt for andre. Det er meget forskelligt fra person til person, om de har behov for et sikkerhedsnet eller andre goder, og i hvilken grad de har brug for, at virksomheden sørger for sociale arrangementer. Hvis dette grundlag ikke er på plads, holder personen ikke længe i jeres virksomhed, hvorfor dette er et vigtigt element at kigge på.

2. Kollegaerne

Kollegaerne er noget af det mest centrale på ens arbejde. Derfor har det stor betydning for kandidaterne, hvor stor jeres virksomhed er, og hvordan diversiteten og kønsfordelingen er. Hvilket sprog tales der på arbejdspladsen, og hvor mange forventer I at ansætte det næste år? Der er stor forskel på, hvem der trives i hvilket miljø, og det er derfor vigtigt, at I ansætter talenter, der trives i netop jeres team-opbygning.

3. Belønning og feedback

Hvordan belønner I godt arbejde, og hvordan giver I feedback til jeres medarbejdere? Nogen trives i en feedback-kultur, og andre kan ikke fordrage det. Ligeledes foretrækker nogen at blive belønnet med bonusser, mens andre vil have forfremmelser. Det er vigtigt, at I ansætter talenter, der foretrækker at få belønninger og feedback på den måde, I gør det. Ellers bliver de demotiverede.

4. Udvikling

Der er mange talenter, der går op i udviklingsmuligheder, men det er forskelligt, hvilke udviklingsmuligheder kandidater ønsker. Nogle vil have en uddannelse, mens andre vil have udfordrende arbejdsopgaver i virksomheden. Derudover kan det være afgørende for nogen, at der er en lang oplæring, mens andre bare vil kastes ud i det. Hvis I ansætter en kandidat, der ikke trives i jeres udviklingsmiljø, mister I dem hurtigt igen.

5. Arbejdsgang

Hvordan arbejdes der i jeres virksomhed? Er der fokus på individet, teamet eller hele organisationen? Nogen foretrækker at arbejde selvstændigt med sine opgaver, mens andre ikke kan få noget fra hånden, hvis de ikke arbejder med et team. Hvis I sætter en teamplayer i et individualistisk arbejdsmiljø, lever personen formentlig ikke op til sit potentiale og omvendt.

6. Ledelse

En af de største grunde til opsigelse er, at chefen er en idiot. Det er chefen selvfølgelig indimellem, men typisk handler det om uenighed omkring ledelsesstil. Hvis I ansætter talenter, der foretrækker den ledelsesstil, I anvender, får I færre gnidninger, øger produktiviteten, samt mere succes og større arbejdsglæde.

7. Organisation

Er der langt fra top til bund? Er alle medarbejderne nyuddannede? Eller er jeres DNA præget af flere års erfaring? Fokuserer I på vækst eller produktudvikling? Det er vigtigt, at I ansætter talenter, der passer ind i jeres organisation, og som brænder for at løbe efter det overordnede mål. Hvis I gør dette, undgår I utilfredshed, samt får en virksomhed, der løber i samme retning.

8. Beslutninger

Der er stor forskel på et DNA, hvor medarbejderne træffer deres egne beslutninger og et, hvor idéer og forslag skal godkendes højere oppe. Hvis I ansætter en kandidat, der ikke kan træffe en beslutning uden at rådføre sig, men I ønsker en, der selv løber med bolden, vil I hurtigt opleve problemer og manglende produktivitet.

Vores digitale mindset sikrer effektive rekrutteringsforløb

Se cases