Jobskifte

Mest almindelige grunde til jobskifte

Som arbejdsgiver kan det indimellem være svært at vide, hvilke tanker der går igennem hovedet på dine ansatte i forbindelse med en opsigelse, og hvordan det kunne være undgået. Her er de mest almindelige grunde til at danskerne skifter job.

Et jobskifte kan være en stor omvæltning, men alligevel nødvendig. Interessen for at finde en ny karrierevej er meget normal i dag og ses oftere end nogensinde. Årsagen til at arbejdstageren vil udskifte sit nuværende job, kan være meget forskellig, og det er derfor vigtigt at vide, hvilke parametre du, som arbejdsgiver, skal være opmærksom på.

Herunder er der listet de fire mest almindelige grunde til et jobskifte.

 

4. Et dårligt arbejdsmiljø resulterer ofte i jobskifte

At arbejde i et dårligt miljø, med kollegaer man ikke har god kemi med, kan tage meget hårdt på en medarbejders fysiske og psykiske velvære, og er derfor også den fjerde mest hyppige grund til at skifte job.

Det ses oftere og oftere, at selv stærke og velfungerende personer bliver inaktive på jobbet og helt mister gejsten, grundet et dårligt arbejdsmiljø. I mange tilfælde ender det med en sygemelding, som måske kunne være undgået, hvis problemet var blevet løst internt. Som det også kan læses i denne artikel fra FOA, så er det dyrt for en arbejdsgiver at præstere et skidt arbejdsmiljø. Dårligt arbejdsmiljø resulterer i fraværende medarbejdere, som skal have løn, men uden at kunne udføre arbejdet. På den måde bliver lønnen altså en ren omkostning og derfor noget, som kan ses på bundlinjen. Derudover er der selvfølgelig også risikoen for, at det ender i et jobskifte for den ansatte.

Et dårligt arbejdsmiljø består ofte af:

  • Mobning og brok
  • Ensformigt arbejde
  • Stor udskiftning af medarbejdere
  • Konflikter og samarbejdsproblemer

Et godt arbejdsmiljø kan derimod sikre bedre resultater fra medarbejdernes side samt overskud og glæde ved at lægge ekstra mange kræfter i arbejdets opgaver, hvilket har en åbenlys positiv betydning for virksomheden. Det er derfor vigtigt at sammensætte nogle teams med medarbejdere, som komplimenterer hinandens evner og personlighed for at opnå synergi, effektivitet og balance på arbejdspladsen.

Her kan du eksempelvis læse om, hvordan du sammensætter et stærkt salgsteam.

 

3. Muligheden for en højere løn

De fleste vil gerne tjene flere penge, og derfor er ønsket om højere løn blandt medarbejdere også den tredje mest typiske grund til at skifte job. I nogle virksomheder og stillinger kan det være svært at forhandle løn, hvilket resulterer i, at mange søger nye veje, da det kan virke som den eneste måde at opfylde ønsket om en højere løn. Et jobskifte kan for den ansatte derfor være en god løsning, hvis muligheden for lønforhøjelse i den nuværende type stilling, uden at man skal påtage sig mere ansvar, er lille.

 

Jobskifte

 

Hvis du som arbejdsgiver derimod kan tilbyde medarbejderne mere ansvar og mulighed for udvikling, og de selvfølgelig også er klar til det, er det for dem, som regel, klart at foretrække at blive på den samme arbejdsplads i en anden type stilling.

Hvis du er ansat og overvejer at rykke fra din trygge arbejdsplads ud på et nyt eventyr, så bør en højere løn ikke være det eneste, som tiltrækker dig. Man kan let komme til at føle at græsset altid er grønnere på den anden side, men det er sjældent tilfældet. Med højere løn følger ofte større ansvar, flere opgaver, højere krav, og generelt bare en større arbejdsbyrde. Så overvej din situation, og hvad det egentlig er du vil, inden du springer ud i et omfattende jobskifte.

 

2. Folk skifter job for at bruge deres kompetencer

Den anden mest almindelige grund til jobskifte er, fordi ansatte ikke er i en stilling, hvor de kan udnytte deres kompetencer optimalt.

Det betyder meget for danskere at udfylde en rolle på arbejdspladsen, som stemmer overens med deres evner, så de kan levere gode resultater. Det er derfor vigtigt, at man som arbejdsgiver ikke sætter sine medarbejdere i situationer, hvor de føler, de ikke slår til og derfor får en negativ oplevelse på arbejdet. Derudover må du, allerede til første jobsamtale, tage stilling til, hvorvidt personen overfor dig har de rette kompetencer til at løse de opgaver, du ønsker, hvis ikke er der stor sandsynlighed for, at medarbejderen lidt efter lidt mister motivationen og arbejdet bliver ineffektivt. Skridtet herefter er et jobskifte, og derved har du mistet en ansat, som aldrig nåede sit fulde potentiale.

Det kan eksempelvis også være en arbejdsplads, hvor der er så meget internt uro eller administrativt bureaukrati, at selve arbejdet bliver nedprioriteret. Det kan være en socialrådgiver, som ikke har tid til at snakke med borgere eller en sælger, som ikke kan nå at besøge kunder, fordi han skal bruge alt for meget tid på, at registrere tid, lave tilbud, have møder med teamledere og teamledernes ledere.

Kommer en kandidat med en bestemt uddannelse og et vist niveau erfaring, så skal du som arbejdsgiver også kunne udfordre vedkommende. Det er altså ikke nok, at de omkringliggende faktorer, såsom løn, kollegaer og arbejdsforhold, er gode, hvis ikke medarbejderne får mulighed for at gøre det, som de gør bedst.

 

1. Et jobskifte er en jagt efter udfordringer

Den største grund til, at danskerne skifter job, er manglende udfordringer. Meget af livet bruges på arbejdet, og derfor vil de ansatte gerne bidrage med resultater, de kan være stolte af og opnå succes. Hvis de ingen udfordringer får på arbejdspladsen, kan følelsen af at arbejde med det, der betragtes som kedelige arbejdsopgaver opstå, og det bliver svært at være stolt af det, de har præsteret. En stor trang til at søge nye muligheder opstår derfor, og det virker nærliggende for dem at rykke teltpælene op.

Som arbejdsgiver er du nødt til at vøre opmærksom på dette punkt. En medarbejder, som mangler udfordringer, behøver ikke at være en tabt medarbejder, hvis du forstår at udfordre vedkommende. Her handler det selvfølgelig ikke om at udfordre med de 3 ovenstående punkter, men derimod udfordre professionelt. Er personen klar til en større stilling? Måske der er arbejdsopgaver, som vedkommende ikke laver endnu, men som kan tilfredstille behovet? Tag en snak med den ansatte, hvis du får mistanke om, at personen keder sig.

Faktisk er det bedste råd ikke kun at gøre det, når du har mistanke om, at vedkommende keder sig, men bare generelt vær’ opmærksom på dine ansatte og deres behov, tal, lyt og kommunikér med dem. Så undgår du en medarbejder, som smutter.

 

Mere Inspiration

Står du og skal skifte job, kan du her læse om, hvordan du skriver en kreativ ansøgning.

Her kan du læse om, hvordan ansatte i STATUM har fravalgt det store internationale firma, for at arbejde i et startup.